游客发表

Thủ tướng: Các vụ án liên quan đến lãnh đạo cấp cao là kỷ lục trong năm

发帖时间:2023-03-23 12:34:00

Nhiều kỷ lục mới được tạo

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Phát biểu bế mạc Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương vào sáng 29/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, để có sự thành công trong năm 2017 là nhờ sự đóng góp của nhiều Bộ trưởng, Bí thư, Chủ tịch, cơ quan thông tấn báo chí.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Đặt biệt là cả hệ thống chính trị đã quyết liệt, đồng bộ trong chỉ đạo thực hiện từ Trung ương đến địa phương, hệ thống doanh nghiệp và người dân. Nhiều người đã làm ngày làm đêm cùng thường trực Chính phủ, nhiều địa phương lăn lộn tìm lối đi, cách làm mới để có sự chuyển biến.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Nhiều người cứ thứ 7, Chủ nhật xuống cơ sở, ở nông thôn rồi ngồi uống cà phê để lắng nghe những trắc trở, tìm ra giải pháp, chứ không phải sáng cắp ô đi tối cắp ô về hay chỉ làm thêm giấy tờ rồi hoàn thành 100%", Thủ tướng nói.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Thủ tướng nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, hay không ngủ quên trên vòng nguyệt quế như Tổng Bí thư nói hôm qua".

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnăThủ tướng: Thu nhập bình quân đầu người thấp là nỗi buồn bực của lãnh đạo - Ảnh 1.

Quang cảnh Hội nghị.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, năm qua đất nước đã đạt được những kỷ lục mới tạo niềm tin cho thị trường, xã hội và vị trí của Việt Nam với bạn bè thế giới.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Như Bộ trưởng NN và PTNT Vũ Xuân Cường nêu là đầu tư cho nông nghiệp của các doanh nghiệp năm qua lớn chưa từng có. Ở nông thôn không có doanh nghiệp đầu tư vào, không có hợp tác xã, kinh tế hộ gia đình trong nền kinh tế thị trưởng thì không thể phát triển.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Rồi những kỷ lục như tổng vốn đầu tư FDI, kim ngạch xuất khẩu, thành lập doanh nghiệp... rất đáng mừng.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Chính chúng ta cũng không thể nghĩ có nền kinh tế có kim ngạch hai chiều xuất nhập khẩu trên 425 tỷ USD và lần đầu tiên chúng ta xuất siêu, như nông nghiệp 36-37 tỷ USD", Thủ tướng nêu.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Thủ tướng cho rằng, nông nghiệp, dịch vụ, đầu tư nước ngoài rất quan trọng và muốn đạt được kinh ngạch cao phải cố gắng tìm, tổ chức thị trường, từ sự cố gắng của các Bộ Công Thương, Nông nghiệp...

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Chúng ta đã đứng vào nhóm 50 của nền kinh tế thế giới, GDP bình quân đầu người đạt 53,3 triệu đồng, tương đương 2.385 USD, tăng 170 USD so với năm 2016. 

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Thủ tướng cho hay, Việt Nam đã đứng vào nhóm 50 của nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, cũng còn có nhiều kỷ lục khác trong năm như thiên tai, kỷ lục về số vụ án liên quan đến lãnh đạo cấp cao...

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Điều lo nhất của Thủ tướng

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cải cách đổi mới phải toàn hệ thống, nhất là người tham mưu.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Người đứng đầu Chính phủ bày tỏ, điều lo nhất của Thủ tướng là cấp Vụ trưởng, Tổng Cục trưởng, Sở, huyện có đổi mới cải cách, áp dụng kỹ thuật mới, công nghệ số không, hay lãnh đạo chuyển liên tục, nhưng Tổng cục vẫn không thay đổi, tham mưu vẫn kiểu cũ thì rất khó.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Thang điểm hội nhập quốc tế phụ thuộc rất nhiều yếu tố mà những người trực tiếp làm rất quan trọng.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Cấp Vụ trưởng, Tổng cục trưởng, Giám đốc các Sở, Chủ tịch huyện không chịu đổi mới, hội nhập, thay đổi tư duy thì rất khó khăn cho đất nước. Trên nóng dưới lạnh là từ yếu tố này", Thủ tướng chỉ rõ.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Vì vậy, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu, Bí thư, Chủ tịch các tỉnh, các Bộ trưởng phải nâng trình độ, yêu cầu trách nhiệm của cán bộ trong tư duy phát triển.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Chúng ta phải chuyển biến cả hệ thống thì cuộc cách mạng mới thành công, còn mới có một bộ phận chuyển biến nhận thức thì chưa trọn vẹn. Phải chuyển biến tư duy, nhất là cấp cơ sở liên quan đến người dân.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Đề nghị các Bộ, ngành, những người tham dự kỳ họp nghiêm túc tiếp thu ý kiến của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu ngày hôm qua. Đó là vấn đề trước mắt, lâu dài, phát triển bền vững, phát triển đi liền với quản lý...", người đứng đầu Chính phủ cho hay.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Thủ tướng cũng yêu cầu tăng trưởng phải đạt trên mức Quốc hội thông qua để giải quyết vấn để giải quyết việc làm, thu ngân sách, nợ công, chia bình quân đầu người.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Một đất nước thu nhập có hơn 2.300 USD/người thì có gì mà quá phấn khởi các đồng chí? Có thể nói đó là nỗi buồn bực của lãnh đạo chúng ta khi bình quân thu nhập thấp đến thế. 

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Do đó tăng trưởng, chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động phải tăng lên, chỉ số môi trường được cải thiện", Thủ tướng nói.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

Riêng đối với việc chuẩn bị Nghị quyết, Thủ tướng đánh giá là rất công phu và Thường trực Chính phủ đã thảo luận, thống nhất ngay chiều nay hoặc chậm nhất là đầu tháng sau, Văn phòng Chính phủ phải trình Thủ tướng ký Nghị quyết 01, kèm theo 242 loại công việc cụ thể để các cấp, ngành, địa phương bám vào tổ chức triển khai ngay những ngày đầu của năm 2018.

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnă

"Đừng để đầu năm thong thả cuối năm vất vả", Thủ tướng nói và nhấn mạnh thêm "chủ trương 1 biện pháp 10, nên sự vận dụng, sáng tạo rất quan trọng".

ủtướngCácvụánliênquanđếnlãnhđạocấpcaolàkỷlụctrongnăĐề nghị xử lí Giám đốc Sở GD&ĐT và một Hiệu trưởng ở Kiên Giang

    热门排行

    友情链接